Creiem que l’art i l’educació es complementen proporcionant als i les adolescents eines que desenvolupen el pensament crític, el debat i el qüestionament constant d’allò preestablert, la disciplina i la domesticació.

La obligación de la enseñanza es cultivar y apoyar habilidades humanas de imaginación y de empatía; sin embargo, los valores imperantes en la cultura actual tienden a disuadir la fantasía, a reprimir los sentidos y a petrificar los límites del mundo y del yo (Pallasmaa, 2012, p.19)

Es tracta de trobar els espais a on la identitat no sigui sotmesa i regulada, sinó que pugui descobrir una manera lliure i genuïna d’expressar-se.

Ara més que mai, estem exposades a unes imatges que perpetuen ideals i discursos molt concrets. Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, i altres xarxes socials han convertit la identitat, en quelcom categoritzable. Què pensem, què ens agrada, com ens vestim, què mengem, com passem el temps lliure o què consumim esdevé una lluita encara més salvatge per mantenir l’hegemonia d’un status quo.

Creiem que la reflexió i el debat dins les aules són fonamentals per entendre el context en el qual vivim i per decidir conscientment quina és la nostra posició respecte d’aquest.


#narrativessubversives #artalsinstituts #enconstrucció

Marina Abramovic - ‘Art Must Be Beautiful’, 1975: I brush my hair with a metal brush held in my right hand and simultaneously comb my hair with a metal comb held in my left hand. While so doing, I continuously repeat ‘Art must be beautiful’, 'Artist must be beautiful’, until I have destroyed my hair and fac
Videoart Laura Temiño

“Hem de cuidar el nostre planeta perquè ens l'estem carregant. Vull provocar una reacció dins la gent perquè cuidi més el planeta.”
︎ DNI, sistema de control
︎ COS SUBVERSIU: “No volem ser com volen que siguem”
︎ NARRATIVA VISUAL: Pensar, llegir i escriure amb imatges
︎ ART D’ACCIÓ


Videoart Irea Hereu - ha decidit no compartir-ho públicament

“Sensació de possessió, de pertinença.”#insCarlesRahola #4teso #vídeoart

Bòlit Mentor 2019/2020

Glossari

Bibliografia