ART D’ACCIÓ A L’INSTITUT

Com expressar el que pensem mitjançant una acció artística? Aconseguir que el FER sigui el més rellevant de tot.
A l’Institut Carles Rahola vam dedicar una sessió a conèixer referents de l’art d’acció i de la performance per descobrir noves possibilitats artístiques de cara a l’exposició.
L’objectiu era ajuntar-nos per grups segons la temàtica o discurs que volíem subratllar. A partir d’aquí, concebríem accions per a dur a terme a l’institut, dotant de nous significats espais com el pati o els passadissos.  D’aquesta forma involucraríem la resta d’estudiants i els faríem participants actius de les peces perquè poguessin dir la seva.

Allan Kaprow, Fluids (1967)
Sílvia Palacios, Passing Through (1977)
Marina Abramovic i Ulay, Imponderabilia (1977)
Anna Mendieta, Body Tracks (1982)
Doris Salcedo, Shibbolet (2007)
Esther Ferrer, El camino se hace al andar (2009-2015)Sometimes the performance responds to a particular place, but more often it alters the meaning and function of a type of public space that becomes so familiar that is no longer seen (...) As the familiar space morphs into a strange place (…) physical site expands into the discursive realm. In fact, the experiential shock of being in a transformed familiar place reveals previously unimagined possibilities.

(Haedicke, 2013, pàg.104)

Interactuar a l’institut permet que un lloc conegut i amb normes i rutines fixades, de sobte passi a ser un espai d’experimentació que necessita d’una nova mirada. Si el que volem és parlar del sistema educatiu i de les relacions entre els /les estudiants què millor que poder-ho fer dins del seu propi perímetre?#inscarlesrahola #4eso #artacció︎ INSTAGRAM
︎ SISTEMA EDUCATIU
︎ PREJUDICIS

Bòlit Mentor 2019/2020

Glossari

Bibliografia