Les pràctiques corporals i les imatges del cos que es generen en una societat o una cultura determinada són bàsiques per entendre des d’on construïm el nostre jo i com ens percebem físicament. A més d’aquest cos social també tenim un cos polític. És el que s’anomena “treball corporal” (segons “Reflexions en femení. Cos i identitat de gènere”), com a inversió de temps i diners en modelar el nostre cos, tenir cura d’ell o presentar-lo d’una forma determinada.

A l’institut Brugulat es presenten diferents referents en l’àmbit de la performance, la dansa, l’escultura i la poesia visual: Marina Abramovic, Ana Mendieta, Kiki Smit, Olivier de Sagazan, Brossa, Alkheta M.Xhaffa entre d’altres. Els i les alumnes proposen també els seus referents: entre els quals destaquen Zinteta.
SILUETES
Prenen com a punt de partida les siluetes d’Ana Mendieta, utilitzem el cos com a marc per recopil·lar informació de la pròpia identitat.

Amb l’ajuda dels seus companys i companyes, dibuixen la seva silueta sobre paper craft. Poden fer-ho com vulguin, estirades, assegudes, o només la silueta d’una part del cos. La única restricció que tenen és el tamany del paper que se’ls ha donat. A cadascú un tamany diferent, perquè hagin de jugar amb les posicions de la silueta adaptant-la a l’espai.

Un cop tothom té la silueta, dediquem una altra sessió a omplir-les a través de preguntes que es responen amb el mètode de l’escriptura automàtica. 
#insbrugulat #escriptura automàtica #poesiavisual


︎ESCRIPTURA AUTOMÀTICABòlit Mentor 2019/2020

Glossari

Bibliografia