POESIA VISUAL: L’OBJECTE

Un objecte donat, no escollit. Que és a la vegada impersonal, neutre.

Com ho faries per a què un imperdible pugui correspondre’s amb la teva identitat o amb el teu caràcter?


Aquest exercici va quedar a mitges pel tancament de les escoles a causa del covid-19. Així que els i les alumnes van fotografiar i enviar el que havien creat.

Durant les sessions a l’institut Brugulat es va abordar el treball amb l’objecte des de la poesia visual. L’èmfasi es va posar en

mostrar sense necessitat de dir-ho tot, és a dir, suggerir.

Els exercicis entorn l’objecte van ser essencialment un pretext per originar espais comuns (tots atribuïm un caràcter similar a l’objecte pel seu ús i context cultural) i començar a conèixer l’univers creatiu de cadascú (cada objecte emana unes referències i experiències úniques per a cada persona).

El material que va sorgir del treball amb l’objecte va ser contextualitzat en la creació de les siluetes i en relació amb l’escriptura automàtica, per tal de crear capes de significats dins d’una mateixa idea/peça artística.

#insbrugulat #1rbat #autorretrat
︎ SILUETES: el cos subversiu i l’escriptura automàtica

Bòlit Mentor 2019/2020

Glossari

Bibliografia