SURREALISME A L’INSTITUT

Dins els instituts i les aules hi ha un gran treball de la nostra part racional: uns horaris que marquen el pas de les hores, unes normes de convivència i unes formes de conducta, el funcionament de les classes amb les seves pautes o les assignatures amb el seu respectiu temari prefixat.  De fet, treballant amb l’alumnat, ens adonàvem que en el moment dels debats o de les pluges d’idees, en alguns casos les estudiants s’ho agafaven com un examen, amb la sensació que no podien equivocar-se, com si el fet de plantejar possibilitats fos un exercici que no podien suspendre. 

Entrevista a André Breton, 1961
En conseqüència, ens va semblar interessant de cara a les sessions del Bòlit Mentor, treballar mitjançant metodologies properes al surrealisme o al joc. Més concretament,  l’escriptura automàtica ha estat un recurs perquè les estudiants poguessin expressar les coses sense filtre, buscant paraules i conceptes directes no pensats prèviament. D’aquí que moltes frases o paraules utilitzades en la creació hagin estat fresques o contundents, precisament perquè no hi hem aplicat cap filtre ni cap judici. Partir d’una idea que ha estat escrita sense premeditació ha permès tirar de fils que estaven amagats o que si més no, la major part del temps resten ocults, sense veu.︎ ESCRIPTURA AUTOMÀTICA
︎ CADÀVER EXQUISIT
︎ SISTEMA EDUCATIU

Bòlit Mentor 2019/2020

Glossari

Bibliografia