Foto Belen Bugallo - Rutina
SISTEMA EDUCATIU

Un espai lloc-temps que ocupa gran part de la nostra primera etapa vital es conjuga entre estudis. Espai lloc perquè es concreta en un territori concret i delimitat. Espai temps perquè ocupa entre 1/3 i 2/3 de la jornada quotidiana: dins i fora del territori escolar. Quan en l'estructura de la quotidianitat es descompensen les mesures de temps que permeten un equilibri beneficiós per l'individu -manca de temps per un mateix en benefici de les obligacions- falla la simbiosi i la vida quotidiana es converteix en vida rutinària.

Des de l'experiència pròpia de cadascuna de nosaltres així com la mostra refrescant que hem pogut obtenir de la immersió a les aules per portar a terme el projecte Bòlit Mentor, hem observat i els alumnes han constatat una realitat que no afavoreix l’exploració i indagació personal. La manca de temps per altres activitats que no siguin els estudis obligatoris és una constant vital. El sistema educatiu, a l’estil de Les funcions de Vladimir Propp, absorbeix gran part de les hores del dia i estructura el seu dia a dia en una mena de mecànica hermètica; poc permeable a interessos naturals de cada individu.

Com educadores i agents externes dels centres educatius on hem estat treballant ens hem trobat que el sistema educatiu actual està regit per uns horaris molt fixes. Aquest fet ha provocat que ens qüestionem com dur a terme activitats creatives i artístiques dins els instituts, en tant que els processos demanen més temps i una flexibilitat major. Tenint en compte que amb les professores amb qui hem treballat han estat molt involucrades en tot moment i han servit de gran ajuda i suport, el sistema global dels instituts és més difícil de gestionar.  El fet que les sessions duressin entre una i dues hores, no dóna l’espai suficient per a desenvolupar les activitats d’una manera més orgànica i lliure.
INTERVENCIÓ A L’INSTITUT

Treballant l'art d'acció amb un grup d'alumnes de l'institut Carles Rahola es va decidir portar a terme una intervenció a dins el centre fent referència a aquest sistema educatiu que ells consideren caducat i poc adaptat al nou context social.

L'objectiu era deixar registre de les seves rutines mitjançant fils de colors. Durant un dia volien caminar per l'espai de l'institut amb un cabdell de llana enganxat que s'aniria desplegant al pas dels seus moviments. D'aquesta forma volien representar un dia qualsevol a l'institut, creant una espècie de xarxa de colors que s'entrellaçaria entre si, igual que s'entrellaça el seu dia a dia. Com a element poètic o metafòric, al final del dia, volien tallar aquesta xarxa generada, fent al·lusió a la seva necessitat de canvi i adaptabilitat del sistema educatiu.“Som només una nota”
“El batxillerat artístic està mal considerat”  


#inssobrequés #4teso #inscarlesrahola #sistemaeducatiu︎ ART D’ACCIÓ

Bòlit Mentor 2019/2020

Glossari

Bibliografia