LA MÀ

L’exercici gira entorn del concepte de la mà com a part del cos, però també com a eina creativa, com a eina d’acció, com a element clau per a la comunicació no verbal, com a objecte.

La proposta encoratja als i les alumnes a que facin un procés de recerca sobre el que per a elles i ells significa la mà en un ampli ventall de possibilitats.


Collage “Tú eres más que uno” de Matteo Zambelli, Photoshop 7., 200
Las manos forman parte del caràcter de una persona, pero también desempeñan acciones independientes que resultan cruciales en la comunicación humana con un lenguaje propio.


La conciencia humana es una conciencia corporal: el mundo está estructurado alrededor de un centro sensorial y corpóreo. “Yo soy mi cuerpo” diría Gabriel Marcel, “Yo soy lo que me rodea” diría Wallace Stevens, “Yo soy el espacio donde estoy” diría Noel Arnaud, “Yo soy mi mundo” diría Ludwig Wittgenstein.
(Pallasmaa, 2012)

L’EXERCICI
Per fer un tancament del procés de creació del Bòlit Mentor, es proposa que els i les alumnes utilitzin diferents exercicis fets durant les sessions (dibuixar les siluetes, escriptura automàtica, visualitzar un paisatge intern, treball de l’objecte, treball conceptual i de debat) i que investiguin la manera que els funciona millor per fer el seu procés creatiu.

Sempre tenint en compte el marc treballat durant el bòlit mentor: com a tema principal la IDENTITAT, i dins d’aquest tema, la poesia-visual com a capacitat de re-girar significats i aprofundir en la comunicació artística d’un missatge.#insbrugulat #1rbat #poesiavisualMar Juanola

Bòlit Mentor 2019/2020

Glossari

Bibliografia