Quan els hi vam dir,
de quina manera podíem atraure la gent del seu entorn a l’exposició,
Van respondre de manera gairebé unànime:


Com fer que l’exposició sigui prou important per a trencar
o qüestionar els seus propis esquemes entorn la recepció de l’art?

El resultado de un proceso artístico desprende la energía de tu compromiso con éste.
(Bogart, 2015, pàg.19)


Teniu un espai.
Teniu coses a dir?
Trobem el “com”.


#inscarlesrahola #4eso #formatexpositiu #exposició

Bòlit Mentor 2019/2020

Glossari

Bibliografia