Bòlit Mentor 2019/2020
Artistes · Mireia Ferron, Azucena Moya, Ingrid Riera
Comissària · Maria Soler


El propi nom ho defineix: En Construcció.
Tot allò susceptible al canvi, permeable.
L’evidència del procés.
Un espai que mostra la metodologia d’un projecte que no ha deixat de fer-se preguntes.
I que se les continua fent.


Bòlit Mentor 2019/2020

Glossari

Bibliografia